Siirry sisältöön

Hallitus on saanut päätökseen kehysriihen ja raivoisa analyysi kehysriihen tuloksista on käynnissä. Oppositio valittelee tehtyjen päätöksien riittämättömyyttä, samalla kun hallituksen edustajat puolustelevat päätöksiään. Itse en kokenut kehysriihen päätöksiä erityisen yllätyksellisiksi, sillä ne ovat hyvin linjassa hallituksen huomaamien ongelmien ja tähän asti harjoittaman politiikan kanssa.

On hienoa, että hallitus on kiinnittänyt huomiota keskeisiin ongelmiin: työllisyyteen, syntyvyyteen ja koulutukseen. Näihin panostaminen on yhteiskuntamme kannalta erityisen tärkeää, joten päätökset kuten toisen asteen oppimateriaalilisä ja varhaiskasvatuskokeilun laajentaminen ovat erittäin tervetulleita. Mielestäni ne jäävät kuitenkin kovin pieniksi panostuksiksi siihen nähden, mitä yhteiskuntamme oikeasti tällä hetkellä kaipaa. Syykin tähän on selvä. Keskusta-oikeistolainen hallitus pyrkii ainakin puheiden tasolla leikkaamaan valtion velkaantumista myös noususuhdanteessa.

Tässä näkemyksessä on kuitenkin ongelmia. Ainakin oman tulkintani mukaan yksi keskeisistä syistä syntyvyyden laskuun juontaa juurensa siitä, etteivät nuoret enää usko tulevaisuuteen. Vaikka talous on saatu nousuun, ei se näy kansalaisten elämässä käytännössä lainkaan. Hallitus pitää yllä kireää talouspolitiikkaa ja etenkin syntyvyyden kannalta huolestuttavasti heikentää nuorten työmarkkina-asemaa. Mahdollisimman kustannusneutraaleina toteutetut uudistukset koulutukseen ja varhaiskasvatukseen näyttäytyvät leikkausten jälkeen lähinnä valmistautumisena tuleviin eduskuntavaaleihin aidon huolestumisen sijaan.

Rekrytointiin liittyvät onglemat olisi voitu korjata ohjaamalla massiivisia yritystukia pienten yritysten rekrytointien kustannusten helpottamiseen suorina tukina tai verokevennyksinä. Tällä olisi ollut vastaava tai ehkä jopa suurempi työllisyyttä parantava vaikutus, kuin nykyisillä toimilla, uhraamatta työntekijöiden oikeuksia. Vastaavasti olisi voitu toteuttaa esimerkiksi kansalaisten pyytämä maksuton toinen aste. Samalla valtio olisi antanut signaalin siitä, että nuorten tulevaisuudesta välitetään ja taloustilanteen koheneminen näkyy kasvavina investointeina kansalaisten hyvinvointiin.

Nykyisellä linjalla ei palauteta nuorten uskoa yhteiskuntaan, vaan se jää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Nykyisen poliittisen linjan aiheuttama syntyvyyden heikkeneminen jatkunee vielä ainakin vuoden.