Siirry sisältöön

Turku, jossa on hyvä hengittää

Tulevaisuuden Turku on hiilinegatiivinen kaupunki. Turku on asettanut itselleen hyvät hiilineutraaliustavoitteet, joista on pidettävä ehdottomasti kiinni. Tämä onnistuu ainoastaan kunnianhimoisilla päätöksillä ja ottamalla ilmastovaikutukset osaksi kaikkea päätöksentekoa. Vaikka tavoite vaatii muutoksia energiantuotannosta ruokapalveluihin, aloittamalla muutosten tekeminen mahdollisimman pian, voidaan vähentää vaadittavien muutosten vaikeutta tulevaisuudessa. Jokainen vuosi ilman muutoksia on velkaa tulevaisuudelta, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset joudutaan konkreettisesti kokemaan.

Turku kiinnittää jatkossa enemmän huomiota myös luonnon monimuotoisuuteen. Turussa on runsaasti lähiluontoa, kauniit saaret, luonnonsuojelualueita ja runsaasti viher- ja virkistysalueita. Näiden säilyttäminen, suojeleminen ja laajentaminen on elintärkeää kaupunkimme luonnolle. Samalla monipuolinen lähiluonto tarjoaa kaupunkilaisille virkistys- ja urheilumahdollisuuksia, joiden toteuttaminen muutoin olisi vaikeaa.

Tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle:

  • Liikennesuunnittelussa edetään joukkoliikenne, pyöräily ja kävely edellä.
  • Ratikka on päätöksenä suuri, mutta tarpeellinen.
  • Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn toimivuutta voidaan parantaa muuttamalla tarpeen mukaan lisää katuja kävely-, pyörä- ja joukkoliikennekaduiksi.
  • Nykyisiä puistoja ja viheralueita suojellaan muistaen, että monimuotoinen luonto vaatii myös luonnontilaisia alueita.
  • Saarille kaavoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuteen.
  • Siirtolapuutarhat säilytetään nykyisessä toiminnassaan.