Siirry sisältöön

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Turku

Tulevaisuudessa Turussa jokainen kaupunkilainen kohdataan yhdenvertaisesti. Kaupungin työntekijät sekä päättäjät saavat koulutusta ihmisten moninaisuudesta, jotta he osaavat ottaa huomioon erilaisia elämäntilanteita sekä koko ihmisyyden kirjon kaupunkilaisten kanssa ja heidän hyväksi toimiessaan. 

Kaupungin palveluita kehitetään siten, että ne ovat käytettävissä riippumatta ihmisen iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tätä edistääkseen Turun on julistauduttava syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Tulevalla valtuustokaudella päivitetään myös kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle:

  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista seuraamaan ja suunnittelemaan perustetaan kaupungille yhdenvertaisuussuunnittelijan tai -koordinaattorin tehtävä.
  • Turku julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi sekä laatii syrjinnän ja rasismin vastaisen toimintaohjelman.
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus pitää huomioida kaupungin toiminnassa ja työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden koulutuksessa.
  • Turku varmistaa, että riittävät palvelut, kuten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja henkilökohtaiset avustajat ovat saatavilla niitä tarvitseville. Palveluiden suunnittelussa kuullaan (aidosti) monipuolisesti esimerkiksi vammaisten henkilöiden etujärjestöjä, jotta palvelut ovat aidosti esteettömiä ja saavutettavia.
  • Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston edustajille myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus keskeisimmissä lautakunnissa.