Siirry sisältöön

Lapsiperheiden Turku

Tulevaisuudessa Turku on mielekäs paikka opiskella ja tehdä töitä, mutta myös kaupunki, jonne jäädä ja jossa perustaa perhe ja elää perheellisenä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti panostamista perheiden palveluihin ja kouluverkkoon, mutta se tarkoittaa panostuksia myös lapsille ja nuorille suunnattuihin palveluihin sekä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksiin. Lapsiperheiden Turussa huolehditaan siitä, että jokainen perheenjäsen voi hyvin ja pääsee nopeasti niiden palveluiden piiriin, joita tarvitsee.

Kattava kouluverkko, tehokkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja runsas harrastustoiminnan tarjonta edesauttavat sitä, että jokaisella turkulaisella lapsella on oikeus onnelliseen ja itsensä näköiseen lapsuuteen. Samalla kaupungin panostukset lähipalveluiden säilyttämiseksi ovat tärkeitä, jotta jokaisella perheellä Turussa on yhtäläiset mahdollisuudet päästä osaksi toimivaa ja saavutettavaa lähiyhteisöä. Tämä varmistetaan perheiden tarpeet huomioivalla kaavoituksella, jolla varmistetaan myös perheille soveltuvien asuntojen riittävä tarjonta.

Tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle:

  • Nykyistä kouluverkkoa ei supisteta. Lausteelle rakennetaan uusi koulurakennus ja kirjastopalvelut säilytetään alueella.
  • Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalveluiden resursseja lisätään ja ryhmäkokoja pienennetään. Erityisopetus ja opinto-ohjaus taataan kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
  • Panostetaan kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta vähennetään.
  • Alennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja.
  • Lähipalvelut otetaan huomioon alueita kaavoitettaessa ja pyritään välttämään palveluiden keskittämistä. Kaupungin palveluverkkoa kehitetään siten, että välimatkat palveluihin pysyvät lyhyinä.