Siirry sisältöön

YTHSn jäsenmaksu ei ole keskeinen ylioppilaskunnan automaatiojäsenyyden peruste

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo kirjoitti tänään blogauksen otsikolla YTHS muuttuu, samalla poistuvat perusteet pakkojäsenyydelle, joka mielestäni ansaitsee vastauksen.

Toisin kuin blogaus antaa ymmärtää, YTHSn jäsenmaksut eivät ole olleet keskeinen peruste ylioppilaskunnan automaatiojäsenyydelle enää vuosiin yleisessä keskustelussa. Sen sijaan ylioppilaskunnan automaatiojäsenyyttä perustellaan ylioppilaskuntien laajojen laillisten velvoitteiden kautta.

Ylioppilaskunnan tehtävänä on erityisesti nimetä opiskelijoiden edustajat lakisääteisiin yliopiston toimielimiin sekä tämän lisäksi valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Ylioppilaskunnissa tämän erittäin tärkeän yhteiskunnallisen kasvatustehtävän takaamiseksi ylioppilaskunnat ovat muovautuneet lähes pienoismalliksi yhteiskunnasta. Ylioppilaskunnat pyrkivät tekemään toimintaansa läpinäkyväksi ja avoimeksi ja ylioppilaskunnan linjat valikoituvat demokraattisesti.

Tämän lisäksi ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskuntien edustajistot toimivat tämän tehtävän puitteissa ja pyrkivät omalta osaltaan helpottamaan opiskelijoiden toimintaa muun muassa määrittelemällä ylioppilaskunnan ajamat poliittiset linjat ja toisaalta vaikkapa hankkimalla ylioppilaskunnalle vuokratiloja opiskelijoiden käytettäväksi.

Opiskelijaliike ja varsinkin ylioppilaskuntien järjestämä sellainen on kansainvälisesti melko ainutlaatuinen. Tämä näkyy yliopistokaupungeissa runsaana opiskelijatoiminnan tarjontana, sekä siinä, että yliopistokaupungeissa politiikkaa tehdään useammin nuorten ehdoilla. Ylioppilaskuntien asiantunteva lobbauskoneisto saa opiskelijoiden äänen kuuluviin kaupunginvaltuustoihin, jolloin aloitteet etenevät ja otetaan huomioon kaupunkien päätöksenteossa.

Näihin edellämainittuihin tehtäviin verrattuna YTHSn jäsenmaksun kirjaaminen läpikulkueränä ylioppilaskunnan kirjanpidossa on marginaalisen pieni niin hyödyltään kuin kustannuksiltaan. Tuon erän siirtyminen Kansaneläkelaitoksen perittäväksi ei merkittävästi muuta ylioppilaskunnan tehtäviä tai ylioppilaskunnalle tehtäviensä toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia. Sen suurin merkitys on todennäköisesti siinä, että automaatiojäsenyyttä kritisoivien tahojen graafit alkavat vihdoin heijastamaan aidosti ylioppilaskunnan jäsenmaksua eikä ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja YTHSn jäsenmaksun summaa.

On ymmärrettävää, että ylioppilasliikkeen automaatiojäsenyyttä vastustaa juuri kokoomusopiskelijat ja -nuoret puolueensa mukana. Ylioppilasliikkeellä kun on vahva tausta ajaa solidaarisuutta, maksutonta opiskelua ja vahvaa sosiaaliturvaa läpi yhteiskunnan. Nämä eivät varsinaisesti istu kovin hyvin yksiin Kokoomuksen harjoittaman politiikan kanssa. Kuvottavinta mielestäni on erityisesti se, että sama taho, joka leikkaa opiskelijoiden toimeentulosta on ensimmäisenä linjassa huutamassa siitä, miten korkeat ylioppilaskuntien jäsenmaksut ovat ja miten ne hankaloittavat ylioppilaiden taloudellista tilannetta. Tähän on luonnollisesti olemassa ratkaisu: parannetaan opiskelijoiden toimeentulon tukemista opintorahan korotuksella.

Kirjoitus on julkaistu blogikirjoituksena Vasemmisto-opiskelijary ry:n nettisivuilla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *