Siirry sisältöön

Opitaan perusasiat

Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto koostuu lukuisista paikallisyhdistyksistä. Nämä yhdistykset tekevät paikallistasolla merkittävää politiikkaa ja ovat aktiiveille keskeinen yhteys puoleeseen. Siksi piirillä on erityisen tärkeä tehtävä varmistaa, että näiden yhdistysten toimintaedellytykset ovat kunnossa.

Keskeinen tapa, jolla lähden kehittämään näitä toimintaedellytyksiä, on koordinoidun koulutustoiminnan lisääminen piirin alueella. Yhteistyötä eri koulutustapahtumien osalta tehtäisiin Kansan Sivistystyön Liiton kanssa, jonka edustajistossa itsekin toimin. Kun opimme perusasiat, on yhdistyksiimme helppo liittyä, uusia toimijoita tuetaan löytämään mielekästä tekemistä puolueen piiristä ja kaikki saavat parhaat edellytykset edistää puolueen viestiä.

Koulutustoimintaa järjestettäisiin paikallisyhdistyksiltä saadun palautteen mukaan. Vaalien alla tuleville uusille toimijoille (ja miksei vanhemmillekin, jotka haluavat tulla päivittämään osaamistaan) järjestettäisiin luonnollisesti perustason järjestötoimijakoulutuksia, joissa kerrattaisiin oleellisin osin puolueen sääntöjä ja yhdistyslakia, sekä hyviä kokouskäytäntöjä.

Lisäksi erityisesti eduskuntavaalien alla tulevat ehdokkkaat, voisivat hyötyä erilaisten mediakoulutusten järjestämisestä. Näitä jo jonkin verran toki järjestetäänkin, mutta ne eivät valitettavasti tällä hetkellä tavoita kaikkia.

Piirijärjestöllä on tärkeä rooli paikallisyhdistysten toiminnan tukemisessa. Tätä tavoitetta edistääkseni teen kaikille piirin alueella toimiville yhdistyksille suunnatun kyselyn piirin toiminnasta. Julkistan tämän kyselyn tuloksia piirin syyskokouksessa 28.10. ja tuon ne luonnollisesti tiedoksi myös piirin hallitukselle, jotta hallitus voi ottaa tulokset harkintaan piirin toimintaa kehittäessään.

Meidän on yhdessä tehtävä töitä sen eteen, että jokainen toimintaan lähtevä saa riittävät eväät puolueen toimintaan osallistumiseksi. Samalla meidän on tuettava aktiiveja poliittisten pyrkimystensä toteuttamisessa. Paikallisyhdistykset ovat tässä keskeisiä toimijoita ja siksi meidän on varmistettava, että paikallisyhdistyksille on saatavilla riittävästi tukea, tietoa ja koulutusta oman toimintansa kehittämiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *